I svåra tider är det viktigt att vi ställer upp för varandra, och vi vill hjälpa till. Hela sparbanksidén, som i år fyller 200 år, handlar om lokal förankring, att hjälpa människor och företag till en trygg och sund ekonomi. Sedan 1887 har Orusts Sparbank funnits på ön och verkat för ett livskraftigt samhälle genom att stötta samhällsnyttiga projekt och främja lokalt näringsliv, utbildning, idrott och kultur.

- I dessa tider är det viktigt att den som kan, än mer än vanligt, tänker på vårt lokala förenings- och näringsliv. Som lokal bank känns det självklart att stötta det samhälle vi verkar i. Ingen vet idag hur stora effekterna blir på längre sikt, men redan nu ser vi att det är viktigt att mildra konsekvenserna. Därför sätter vi nu av 1,5 miljoner kronor under #levandeOrust för att stötta vårt förenings- och näringsliv på Orust, säger Mikael Gustafsson vd på Orusts Sparbank.

För att ta del

#levandeOrust kan sökas av samhälls-, idrotts- och kulturföreningar samt organisationer som arbetar med företagsstöd. Föreningen ska ha sitt säte och verksamhet på Orust medan organisationens projekt ska vara förlagd till Orust.

Utöver #levandeOrust genomför Orusts Sparbank en rad åtgärder, bland annat amorteringsbefrielse för privatpersoner och företag samt likviditetslån med statlig lånegaranti för företag.

Ansökningssida för #levandeorust