Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Orustkonto

Barn och mamma som promenerar på klipporna i solnedgången
  • Du kan enkelt spara regelbundet genom en automatisk överföring till ditt Orustkonto
  • Du får ett tryggt sparande till lite högre ränta än flera andra konton
  • Max ett konto per kund

Orustkontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Orustkontot är ett bra konto för dig som vill spara tryggt och långsiktigt. Du får en bra ränta och kan göra upp till 6 fria uttag per år.

Insättningsgaranti

Bankens konton omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Du som kontohavare har rätt till ersättning för din sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp om högst 1 050 000 kr. Utöver det kan du enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till vissa särskilda angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, med högst 5 000 000 kr. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Insättningsgaranti

Eftersom Orustkontot är ett sparkonto kan du inte ansluta betaltjänster som exempelvis bankkort eller automatiska betalningar till kontot.

Orustkonto - mer information

Aktuell ränta: 3,30 %

(Senaste ränteändring 2024-05-20)

  • Sex fria uttag per kalenderår, därefter uttagsränta på 1 % av uttaget belopp, minimum 60 kronor. Uttagsräntan avrundas alltid uppåt till hela kronor.

Öppna Orustkonto

Välkommen in till något aav våra kontor eller kontakta oss så hjälper vi dig att öppna ett Orustkonto