Skip to content

Så ansluter dig för att göra betalningar till utlandet

Betalningar till utlandet är en tjänst som ingår i internetbanken, men du behöver aktivera den för att kunna skicka dina betalningar. Det gör du genom att kontakta något av våra kontor.