Hoppa till textinnehållet
Aktivt val

Ansökningsperioden är slut per 2021-06-20

#levandeorust är tillbaka

Pandemin är fortfarande inte över och rekommendationer och begränsningar i vårt sätt att leva finns i högsta grad kvar även 2021. Därför är vi tillbaka med vårt stöd #levandeorust och ytterligare 1,5 miljon till Orust föreningsliv.

 

#levandeOrust kan sökas av samhälls-, idrotts- och kulturföreningar som har sitt säte och verksamhet på Orust.

 

I svåra tider är det viktigt att vi ställer upp för varandra, och vi vill hjälpa till. Hela sparbanksidén handlar om lokal förankring, att hjälpa människor och företag till en trygg och sund ekonomi. Sedan 1887 har Orusts Sparbank funnits på ön och verkat för ett livskraftigt samhälle genom att stötta samhällsnyttiga projekt och främja lokalt näringsliv, utbildning, idrott och kultur - och det kommer vi fortsätta med.

Vad gäller för ansökan om stöd till föreningslivet

Ansök senast 20 juni

  1. Ansökan görs via formulär på sidan "Ansökan Förening" längre ner på denna sida.

  2. Stödet kan sökas av samhälls-, idrott- och kulturföreningar som har sitt säte och verksamhet på Orust och vars verksamhet påverkats av de begränsningar och restriktioner som finns pga covid-19.

  3. Stödet kan hjälpa föreningar som fått intäktsbortfall eller utökade kostnader för inställda arrangemang pga Covid19 som skulle skett under 2021.

  4. Konsekvenserna påverkar föreningens möjlighet till fortsatt verksamhet kraftigt.

  1. Stöd kan också ges till föreningar som ställer om sin aktivitet för att säkerställa fortsatt verksamhet och som bedöms ha väsentlig betydelse för samhällsutvecklingen på Orust.

  2. Ansökan ska innehålla beskrivning av och syfte med verksamheten samt den situation som föreningen nu befinner sig i.

  3. I det fall ansökan gäller stöd för fortsatt verksamhet kopplat till intäktsbortfall ber vi också om en redovisning av tänkt budget för arrangemanget och uppskattat intäktsbortfall.

Ansökningsperioden är slut per 2021-06-20

Kontaktuppgifter

För frågor angående #levandeOrust och om hur vi är med och stöttar kunder och vårt lokala samhålle i samband med covid-19. Mikael Gustafsson, VD, Orusts Sparbank, 0304-345 03 eller e-post