Hoppa till textinnehållet
Aktivt val
#levandeOrust

Vi vill hjälpa

I svåra tider är det viktigt att vi ställer upp för varandra, och vi vill hjälpa till. Hela sparbanksidén, som i år fyller 200 år, handlar om lokal förankring, att hjälpa människor och företag till en trygg och sund ekonomi. Sedan 1887 har Orusts Sparbank funnits på ön och verkat för ett livskraftigt samhälle genom att stötta samhällsnyttiga projekt och främja lokalt näringsliv, utbildning, idrott och kultur.

 

Delar av vårt förenings- och näringsliv har det tufft. För att mildra konsekvenserna avsätter Orusts Sparbank 1,5 miljon i extra stöd till föreningar och näringslivsfrämjande organisationer i Orust kommun. 

 

#levandeOrust kan sökas av samhälls-, idrotts- och kulturföreningar samt organisationer som arbetar med företagsstöd. Föreningen ska ha sitt säte och verksamhet på Orust medan organisationens projekt ska vara förlagd till Orust.

Stöd till Föreningslivet

Samhälls-, idrott- och kulturföreningar är med och bidrar till att göra Orust till attraktiv plats att bo på och är därför en viktig samhällsnytta. Vi vill värna om detta. 

 

Din förening som ska ha sitt säte och verksamhet på Orust kan nu ansöka om stöd. Ansökningsperioden är fram till och med en 31 juli. I bedömningen för beslut tas hänsyn till föreningens omfattning och bredd, samt inkomstbortfall.

 

Ansökningstiden har nu gått ut och vi bahandlar de ansökningar som kommit in.

Stöd till Näringsliv

Orust små och medelstora företagen bidrar till tillväxt, viktiga arbetstillfällen och är med och skapar en mer attraktiv plats att bo och verka i. Detta vill vi värna om genom att stötta främjarorganisationer som arbetar med företagsstöd.

 

För att kunna ansöka om stöd ska organisationens projekt/verksamhet huvudsakligen vara förlagt till Orust. Ansökningsperioden är fram till och med en 31 juli och ansökningarna kommer behandlas löpande i den ordning som de kommer in till banken.

 

Ansökningstiden har nu gått ut och vi bahandlar de ansökningar som kommit in.

Kontaktuppgifter

För frågor angående #levandeOrust och om hur vi är med och stöttar kunder och vårt lokala samhålle i samband med covid-19. Mikael Gustafsson, VD, Orusts Sparbank, 0304-345 03 eller e-post