Under sommaren uppvisade bolagen en sällan skådad styrka. Den globala rapportsäsongen överträffade förväntningarna och detta blev tydligast i USA. De starka rapporterna kom i en period då marknaden mest fokuserade på ökade handelsspänningar i världen.

– Det som hände var att investerare hamnade vid ett vägskäl. Antingen fick man fortsätta på den väg som under en tid varit kantad av risker och rädsla tills rapporterna började komma in, eller så kunde man välja att istället styra in på en väg som mer präglades av optimism och en tro på bolagens resultat och framåtblickande kommentarer, säger Mattias Isakson, aktiestrateg på Swedbank Analys.

– Majoriteten av investerarna valde att vara optimistiska och tro på bolagen och resultatet blev att aktiemarknaden vände och åter började stiga. Bolagens stabila vinstutveckling blev alltså avgörande och den ligger fortsatt som grund för vår positiva syn på aktier, avslutar Mattias Isakson.

Regionsmässigt väljer Swedbank Analys att finansiera övervikten i USA med en undervikt i Europa. Portföljvikten i Sverige ligger kvar på neutral. Ränteplaceringar kvarstår som undervikt i allokeringen. Även kreditplaceringar bedöms ha en begränsad potential och banken behåller en neutral vikt.

Mer information

Swedbanks Investeringsstrategi (rapporten, PDF)

Vinsttillväxten drar längsta strået (artikel i Swedbank Aktiellt)

Strategi och allokering på swedbank.se (samlingssida med rapporter)