Aktiemarknaden fortsätter att återspegla de osäkerhetsmomenten vi haft under en längre period, Brexit, handelskonflikten mellan USA och Kina och en svalnande konjunktur. De två senare har föranlett den största förändringen under senare tid, nämligen den förändrade tonen ifrån Federal Reserve. Att från tidigare deklarerat kommande räntehöjningar har nu skutan vänts helt om då de öppnat upp för kommande sänkningar mot bakgrund av just dessa faktorer samt en inflation som inte levt upp till förväntningarna.

- Detta är något som kommit att cementera tron på ”low for long” då det även till viss del bakbinder Riksbanken och ECB från att kunna höja i någon nämnvärd takt. Det resulterar också i att vi förlänger durationen i räntebenet då sannolikheten ytterligare minskat för stigande räntor. Synen på låga räntor under lång tid framöver är något som också gynnar aktiemarknaden men vår syn är att det ensamt inte räcker för en trendmässigt positiv börs utan tilltro till konjunkturen behövs varpå vi ligger kvar i en neutral aktieallokering säger Johanna Högfeldt, Investeringsstrateg på Swedbank Strategi & Allokering.

Regionmässigt görs inga förändringar denna månad, vilket innebär att USA och Sverige förblir överviktade, Tillväxtmarknader har en neutralvikt, medan Japan och Europa har en undervikt.

Läs rapporten på sidan för Strategi och Allokering 

Läs mer om Investeringsstrategin på Aktiellt (öppnas i nytt fönster)