I Europa, USA och Kina sker en avmattning i ekonomin, driven av svagare global handel, osäkerhet kring Brexit och olösta handelskonflikter. Svensk ekonomi har visat stor motståndskraft mot inbromsningen i den globala ekonomin. Industriproduktionen har fortsatt stiga och exporten har ökat med 26 procent de senaste fem åren, och ligger nu på rekordhöga nivåer. Men den inhemska efterfrågan, inte minst hushållens konsumtion och bostadsinvesteringar, har utvecklats svagt under det senaste året.

- Vi räknar dock med en viss återhämtning av hushållens konsumtion. Arbetsmarknaden är stabil, lönerna stiger och bostadsräntorna förblir låga. Hushållen får skattesänkningar i år och nästa år då bland annat skatten för pensionärer väntas sänkas ytterligare, säger prognoschef Andreas Wallström.

Riksbanken höjer i september, men sen tar det stopp

Swedbanks makroekonomer räknar med att inflationen kommer att stiga mycket långsamt framöver. Riksbanken förväntas höja styrräntan till 0,0 procent i september, men därefter ligga still under hela prognosperioden. Den svenska kronan förväntas stärkas något mot euron, bland annat till följd av att Riksbanken går före ECB med en räntehöjning. Trots skattesänkningarna och den något mer dämpade ekonomiska utvecklingen bedöms den offentliga skuldsättningen sjunka i år och ligga kvar lågt under nästa år.

- Vi bedömer att det är lämpligt med en mer expansiv finanspolitik för att investera och rusta Sverige bättre för framtiden. Det är motiverat utifrån ett långsiktigt strukturellt perspektiv, snarare än ett stabiliseringspolitiskt eller konjunkturellt behov, säger Andreas Wallström.

De stora bostadsreformerna lyser fortfarande med sin frånvaro

Nedgången i bostadsinvesteringarna tynger svensk ekonomi under 2019. I närtid färdigställs många nyproducerade bostäder och utbudet är högt, vilket håller tillbaka priserna från att stiga. På sikt kommer ett minskat byggande i kombination med ett fortsatt lågt ränteläge bidra till att priserna kan börja stiga på orter där bostadsbristen är som störst.

- De stora bostadsreformerna lyser fortfarande med sin frånvaro. Det är framför allt unga som drabbas av en dåligt fungerade bostadsmarknad och det är extraoroande att vårpropositionen inte heller innehåller några riktade åtgärder för att förbättra ungas situation på bostadsmarknaden, säger Anna Breman, Swedbanks chefekonom och chef för makroanalys.

Mer information

Läs hela rapporten: Swedbank Economic Outlook, samlingssida