Tjänstekonjunkturen har svalnat av under sommarmånaderna men är fortsatt på en god aktivitetsnivå.

- Än så längre har dystrare hushåll och stigande räntor inte satt några större negativa avtryck i tjänsteföretagens affärsplaner även om nedåtriskerna har ökat, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex.

Tre av fyra delindex sjönk i juli varav orderingång stod för det största negativa bidraget till nedgången följt av sysselsättning och affärsvolym, däremot var leveranstiderna oförändrade. Samtidigt är affärsvolymplanerna kvar på höga nivåer och indexet steg i juli till 69,1.

Index för leverantörernas insatsvarupriser sjönk i juli för andra månaden i rad.

- Det är fortsatt höga nivåer och antyder om att det ökade pristrycket i tjänstesektorn är fortsatt utbrett även om det finns tecken på en dämpning säger Jörgen Kennemar.

PMI Composite-index föll i juli till 57,2 (59,9 i juni). Det är fortfarande över det historiska genomsnitt och visar på en hög aktivitetsnivå i näringslivet men tudelningen har ökat när tillväxten drivs mer av tjänstesektorn medan industrin tappar ytterligare fart.

Mer information