I högerblocket ingår också det populistiska Lega Nord och det starkt högerorienterade partiet Italiens bröder. För det regerande demokratiska vänsterpartiet, Partito Democratico (PD), går det dåligt i opinionen och de väntas få knappt 25 procent. Valutfallet är dock mycket osäkert. De sista opinionsmätningarna har en tid på nacken, mitten av februari, och många väljare uppger att de är osäkra. Ett nytt valsystem kan spela ett spratt för en rad småpartier och osäkerheten kring huruvida de får mandat eller inte är betydande. Vilket block som denna grupp i slutändan väljer kan påverka utgången.

Mer information

Läs hela analysen och mer om makro på samlingssidan:
Makrofokus: Italien går mot politisk osäkerhet men marknaden lugn (analysen)
Mer makro (samlingssida)