Inflationen vänder upp i april och vi räknar med att KPIF stiger till 1,8 procent, tre tiondelar upp jämfört med mars, vilket är i linje med Riksbankens prognos. Högre priser på drivmedel och flygresor är det som driver uppgången.

Läs hela analysen och mer makro:

Inflationen stiger igen i april

Mer makro (samlingssida)