I januaristrategin varnade Strategi & Allokering för en förhöjd risk för en kortsiktig korrigering på aktiemarknaderna. Denna gång blev den utlösande faktorn utbrottet av Corona. Grundtesen var då att en eventuell korrigering bör ses som ett bra läge att addera risk. Med ena foten mitt i pågående rapportsäsong och den andra i osäkerheten kring Corona väljer dock Strategi & Allokering i nuläget att ligga kvar som tidigare, det vill säga med en viss övervikt i aktier och High Yield-krediter, som finansieras med en undervikt i räntor.

- Aktiemarknaden har svängt lite mer men nedgången är begränsad. Vid tidigare virusutbrott har effekten på marknaderna varit begränsade och relativt kortvarig. Även om vi i nuläget inte vet hur spridningen kommer att utvecklas är det mest sannolika att så blir fallet även denna gång, säger investeringsstrateg Johannes Bjerner.

Makro från både Europa och Kina, även om statistiken från Kina framöver kommer att påverkas av de stora nedstängningarna, har fortsatt att komma in bättre än väntat samtidigt som även USA kommer in starkare

- Vi förblir optimistiska och det grundar sig i tilltron till en hygglig konjunktur. Där till kommer sannolikt viss vinsttillväxt tillbaka under året efter ett svagt 2019, något som uteblev under 2019, avslutar Johannes Bjerner.


Portföljförslag i korthet
• Övervikt för aktier och krediter, undervikt för räntor
• Neutralvikt för samtliga regioner
• Övervikt krediter, med övervikt för High Yield framför Investment Grade

Mer information
Swedbanks Investeringsstrategi (rapport i pdf)
Nyhetsartikel på Aktiellt (öppnas i nytt fönster)
Till Strategi & Allokerings hemsida