Jan Ihrfelt, analytiker på Swedbank Research och ansvarig för Boindex, kommenterar:

– Prisökningarna börjar nu landa på en rimligare nivå. Prisökningstakten för bostadsrätter har sjunkit kraftigt och därmed börjar prisutvecklingen närma sig köpkraftsutvecklingen. Det är en sund utveckling. Trenden är starkast i Stockholmsregionen, där den årliga prisökningstakten kommit ned från 18 procent för ett år sedan till 6 procent för det fjärde kvartalet 2016. Inbromsningen är mest tydlig i innerstaden. Till exempel har medianpriset för vår typlägenhet i Stockholms stad stått helt stilla under 2016.

Boindex uppgick till 119,1 under det fjärde kvartalet, ner från 121,1 kvartalet innan. Det betyder att hushållens inkomstmarginaler vid bostadsköp, sett till hela Sverige, i genomsnitt var 19 procent. Indexet når 100 då 30 procent av disponibelinkomsten används till boendeutgifter – ju högre siffra, desto bättre marginal har hushållet när en bostad ska köpas. En Boindex över 100 betyder att hushållen kan anses ha råd med sitt bostadsköp. För bostadsrätter i Stockholms och Göteborgs stad har dock indexet legat på 85 en längre tid, och det visar att många hushåll där är fortsatt känsliga för eventuella räntehöjningar.

Oftast har det funnits en stark korrelation mellan prisutvecklingen och Boindex. Under de senaste två åren har kopplingen mellan köpkraft och prisutveckling på många ställen gått isär, men de börjar nu åter hitta tillbaka till varandra. Jan Ihrfelt kommenterar:

– Medan prisökningarna för bostadsrätter i Stockholm börjar komma ner till en sundare nivå ser vi att prisökningstakten i Göteborg och Malmö fortfarande överstiger köpkraftsutvecklingen. Vi räknar därför med att prisökningstakten bromsar in i dessa regioner framöver.

Läs mer om Boindex och ta del av analysen:

Boindex Q4 2016: prisökningarna börjar bli sundare, främst i Stockholm

Boindex (samlingssida swedbank.se/boindex)