Swedbank Boindex är en mätning över de svenska hushållens marginal när en bostad ska köpas. Indexet når 100 då 30 procent av disponibelinkomsten används till boendeutgifter. När indexet är över 100 anses hushållen ha råd med sitt bostadsköp.

Boindex sjönk till 117,1 under det första kvartalet 2018, från 119,4 kvartalet innan. Det betyder att hushållens inkomstmarginaler vid bostadsköp, sett till hela landet, i genomsnitt var 17 procent. Medianpriserna steg med 3 procent för småhus, och var nästan oförändrade for bostadsrätter jämfört med kvartalet innan. Prisuppgången för småhus tillsammans med kraftigt höjda energipriser gjorde att Boindex sjönk trots en räntenedgång på 2 punkter.

Jan Ihrfelt, analytiker på Swedbanks samarbetspartner Kepler Cheuvreux, kommenterar:
– Priserna har bromsat in i just de delsegment där vi sett att köpkraften varit som svagast. Bostadsrätter har påverkats mer än småhus vilket är naturligt eftersom köpkraften varit mer ansträngd för bostadsrätter jämfört med småhus. Detta kvartal påverkas småhusmarknaden temporärt av kraftigt höjda energipriser. Dessutom fortsätter prisuppgången på småhus utanför storstadsregionerna, vilket är naturligt eftersom vi historiskt haft de bästa marginalerna vid bostadsköp just här.

Ta del av hela Boindex här