• Internationella betalningar
  • Information om Ankommande Internationella betalningar
  • Finansiella betalningar i SEK och annan valuta
  • Svenska Leverantörsbetalningar i SEK via Bankgirot
  • Information om Ankommande betalningar i SEK till Bankgironummer

Förberedelser för dig som kund

För att kunna skicka betalningsuppdrag eller ta emot information i ISO20022-baserade filer via våra kommunikationslösningar behöver ni säkerställa följande punkter:

  • Kontrollera med er programvaruleverantör att ert affärssystem/ekonomiprogram kan hantera de nya formaten, framför allt för de betalnings- och avprickningstjänster ni har behov av att ansluta er till avseende det nya formatet ISO20022
  • Kontakta något av våra kontor för att teckna avtal om det nya filformatet samt de betaltjänster som är aktuella för ISO20022. Det gäller även för kunder som redan idag använder någon av våra filtjänster

Konverteringsrutin – temporär övergångslösning

För att underlätta övergången till XML-formatet erbjuder Swedbank och Sparbankerna tills vidare en konverteringsrutin. Tjänsten är en temporär övergångslösning för att ge en förlängd övergångsperiod till ny standard ISO 20022 XML och med minimerad effekt på våra kunders betalningsprocesser på kort sikt. För kunder som i dag redan har en uppkoppling mot banken och skickar internationella betalningar (inkl SEPA-betalningar) innebär det rent praktisk, att du som kund kan fortsätta att skicka dina nuvarande filer som vanligt tills att du säkerställt punkterna som anges under ”Förberedelser för er som kund”.

Teknisk information till programföretag