Om du har frågor eller vill anmäla en skada gällande en resa inköpt innan 1 april 2023 ska du kontakta Europeiska ERV.