Mikael Gustafsson är 49 år och bosatt på ön. Redan under studietiden jobbade han i banken 1986-87 som sommarvikarie. Han blev ordinarie 1988 och har därefter haft en rad olika roller i banken, de senaste 6 åren som kreditchef och ställföreträdande vd. Mikael är således väl förtrogen med banken, dess verksamhetsområde, kundbas, organisation, affärskoncept och regelverk. Han har god ekonomisk utbildning, stor social kompetens och sunt förnuft. Styrelsen anser att han som chef, tillsammans med sina goda medarbetare, har kompetens att hantera de stora utmaningar som banken står inför och kommer att upprätthålla bankens urstarka varumärke och position i bank-Sverige.

Orusts Sparbank, som är en av landets 60 fristående sparbanker, har under många år haft en mycket positiv utveckling. Banken har satsat på hög kundservice och konkurrenskraftiga räntor på sina sparkonton, Exempelvis har banken ALLTID haft ränta på samtliga konton trots Riksbankens negativa styrränta.

Därtill 4 traditionella fullservicekontor på Orust dock inget i Stockholm. Detta i kombination med en modern mobil- och internetbank har blivit ett attraktivt koncept som genererat många nya kunder.

Kundbasen har ökat till ca 38000 varav ca 13500 hör hemma på ön, som totalt har ca 15500 invånare. Av de övriga, ca 24500, kommer merparten från grannkommunerna Uddevalla, Stenungsund och Tjörn samt Göteborg.

Affärsvolymen uppgår till 27,5 mdr, balansomslutningen till 10,8 mdr och rörelseresultatet för år 2018 blev 203 mkr vilket är det bästa sedan bildandet år 1887.

Nyckeltal som affärsvolym per anställd och resultat per anställd ligger i topp vid jämförelse med landets övriga sparbanker. KI-talet (kostnader/intäkter) på 0,27 håller långt även vid en internationell jämförelse med retailbanker.

 

Tommy Svensson
Styrelsens ordförande
Tel 0702-482383