Birgitta Pettersson

Birgitta Pettersson, född 1956
Styrelsens ordförande sedan 2019.
Styrelseledamot sedan 2011.


Specifik bankerfarenhet
Arbetetat i Orusts Sparbank mellan 1974-2019 i olika roller. VD i Orusts Sparbank 2011-2019.


Närvaro i styrelsen

År 2021 - 13 av 13 möten.

År 2020 - 13 av 13 möten.

 

Utbildning
Grunden gymnasieekonom, därefter ett antal kurser inom finansiering, företagsekonomi, ekonomistyrning och ledarskap.


Arbetslivserfarenhet
1974 - 1982 Orusts Sparbank, allmänt bankarbete
1983 - 2002 Orusts Sparbank, kontorschef
2003 - 2011 Orusts Sparbank, stf VD och företagschef
2011 - 2019 Orusts Sparbank, VD
2013 - 2020 Sparbankernas Försäkrings AB, styrelseledamot


Övriga styrelseuppdrag

Sparbankernas Ägareförening sedan 2020.