Hoppa till huvudinnehåll

För dig som fyllt 18 år

När du fyllt 18 år kan du använda en rad tjänster som gör att du kan sköta din ekonomi utan kostnad ända tills du fyller 25 år. Bland annat får du ett privatkonto som du kan anmäla till kontoregistret och få utbetalningarna från till exempel CSN direkt på ditt konto.

Ungdomserbjudande 18-25 år

Banktjänster helt utan kostnad:

  • Bankkort Mastercard - går att koppla till Apple Pay
  • Betala räkningar digitalt
  • Ungdomskonto

Ta del av erbjudandet på något av våra kontor när du fyllt 18 år. Ta med dig din telefon och ID-kort.

Young woman shopping in the store with her credit card

Ungdomserbjudande helt utan kostnad - för vem

För dig som är 18-25 år 

Från att du fyller 25 år betal du för tjänsterna enligt ordinarie prislista.

Studenter

För dig som studerar på högskola/universitet och får CSN-insättning på ett konto i banken.

Det här ingår i erbjudandet

  • Ungdomskonto (ditt bankkonto) - aktuell ränta 2,35% 2023-07-12.
  • Bankkort Mastercard
  • Internetbanken med betaltjänst
  • Swish
  • Appen för privatpersoner
  • Handla aktier* - 0 kr i courtage upp till 100 000 kr

Kontot omfattas av insättningsgarantin

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Du som kontohavare har rätt till ersättning för din sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp om högst 1 050 000 kr. Utöver det kan du enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till vissa särskilda angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, med högst 5 000 000 kr.

Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Vanliga bankärenden

Behöver du hjälp?

Vi guidar dig hur du ska komma igång med ditt barns tjänster.

Ta del av vårt ungdomserbjudande

För att ta del av vårt ungdomserbjudande är du välkommen till något av våra bankkontor när du har fyllt 18 år. Ta med dig telefon och ID-kort.