Skip to content

Vad är en aktie?

Tre glada äldre kvinnor äter glass i stan en sommardag

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag som innebär att du får ta del av företagets eventuella vinst. Genom att introducera företaget på börsen sprids ägandet och företaget får ett kapitaltillskott. Den som köper ett företags aktier på börsen ser det vanligen som en kapitalplacering med förhoppning om god avkastning.

Allmän information om aktier

För att spara i aktier är det en fördel om du är insatt i och intresserad av vad som sker på marknaden. Köp och försäljning av aktier på börser eller andra marknadsplatser sker genom ett börsombud, till exempel en bank. I ordern anges företag, antal aktier samt en limit, det vill säga till vilken högsta eller lägsta kurs du vill köpa eller sälja aktien. Det går även att välja aktuellt marknadspris. Vid varje aktieaffär betalas en avgift, courtage.
Vad styr priset på en aktie?

Vad tar jag för risk?

Att spara i enskilda aktier innebär alltid en risk. Du kan förlora hela eller delar av ditt insatta kapital. Företaget kanske inte når upp till sina åtaganden och i värsta fall går det i konkurs. Marknadsrisken finns på marknaden och påverkar värdet på aktien. Handel med utländska aktier innebär också en extra risk baserad på den aktuella valutans utveckling, så kallad valutarisk. Genom att köpa aktier i olika branscher och företag kan du sprida riskerna. Ett regelbundet sparande, med köp eller försäljning vid olika tillfällen minskar också riskerna.

Vad påverkar avkastningen?

Avkastningen består av två delar, aktieutdelning och eventuell värdestegring på aktien. Aktieutdelningen bestäms på den årliga bolagsstämman och utbetalas normalt en gång per år. Avkastning på grund av värdestegring uppstår först när aktien säljs – om aktiekursen är högre när den säljs än när den köptes.

För- och nackdelar med aktier

Fördelar

  • Möjlighet till högre avkastning än räntesparande.
  • Möjlighet till årlig utdelning.
  • Möjlighet att investera i bolag du tror på.
  • Inga förvaltningskostnader.

Nackdelar

  • Hög risk.
  • Courtage betalas vid både köp och försäljning.
  • Aktieaffärer deklareras och beskattas som inkomst av kapital.