Hävstångsinstrument i en värdepappersdepå

Du får ett meddelande från banken om marknadsvärdet på ditt innehav i ett eller flera hävstångsinstrument, till exempel warrant, minskat med 10 procent eller mer jämfört med anskaffningsvärdet. Om innehaven minskar ytterligare får du ett nytt meddelande vid varje tröskelvärde om 10 procent.

Saknas anskaffningsvärde används marknadsvärdet från den 31 december 2017 eller ett senare marknadsvärde. Att anskaffningsvärdet saknas kan bero på att innehavet flyttats från en depå i annan bank.

Du kan själv ändra ditt anskaffningsvärde i internetbanken.