Villkor depå

Allmänna bestämmelser för depåavtal

Villkor depå inom individuellt pensionssparande

Allmänna bestämmelser för depåavtal angående depå kopplad till specifikt pensionssparavtal, s k pensionsdepå

Villkor fondkonto

Villkor Fondkonto och fondhandel

Villkor investeringssparkonto

Villkor Investeringssparkonto

MiFID - information

Sparbankens riktlinjer för utförande av order

Swedbanks riktlinjer för utförande av order

Information om Sparbanken och Swedbank samt om förvaring och handel med finansiella instrument m.m. (Depåtjänst)

Information om Sparbanken och om handel med fondandelar

Sparbankens information om incitament (Depåtjänst)

Sparbankens information om incitament - Fondkontotjänst

Sammanfattande information om hantering av intressekonflikter i Sparbankens värdepappersrörelse

Sammanfattande information om hantering av intressekonflikter i Swedbanks värdepappersrörelse

Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument

Information om kundkategorisering

EMIR - information

Regler för portföljavstämning och tvistelösning enligt EMIR

avseende OTC-derivatkontrakt

Allmänna villkor Transaktionsrapportering enligt EMIR

Avtal om transaktionsrapportering enligt EMIR