Nu kan vi möta fler av dina hållbarhetspreferenser. Detta eftersom kravet om att rapportera hur stor del av fonden som investerar hållbart enligt SFDR trädde i kraft i januari 2023.

Även när det kommer till EU:s taxonomi så har större bolag börjat rapportera. Vi förväntar oss därför att mer omfattande information från fondbolag om deras fonders linjering med taxonomin kommer.

Det händer alltså fortsatt mycket inom detta område, men allt är inte på plats ännu.