Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Ställ din fråga här

Aktuella räntor

Konton

Pris

Orustkonto

Aktuell ränta: 0,40 %

- Sex fria uttag per kalenderår, därefter uttagsränta på 1 % av uttaget belopp, minimum 60 kronor. Uttagsräntan avrundas alltid uppåt till hela kronor.

Fasträntekonto

Aktuell ränta:

3 månader 0,40 %
6 månader 0,40 %
12 månader 0,40 %

 

- För ränta på längre löptider, kontakta något av våra kontor
- Minsta sparbelopp är 50 000 kronor och största sparbelopp är 20 000 000 kronor. 
- Tas pengarna ut innan slutförfallodagen utgår en ränteskillnadsersättning som beräknas på den marknadsränta som gäller på avslutsdagen fram till slutförfallodagen.

e-sparkonto

Aktuell ränta: 0,05%

- Fria uttag genom överföring mellan konto

Privatkonto

Aktuell ränta: 0,05%

- Fria uttag
- Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kronor
- Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kronor
- Är kontot övertrasserat med mer än 100 kronor i tre bankdagar tas en övertrasseringsavgift ut.

Ungdomskonto

Aktuell ränta: 0,15%

- Fria uttag
- Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kr
- Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kr
- Är kontot övertrasserat med mer än 100 kronor i tre bankdagar tas en övertrasseringsavgift ut.

Skogskonto

Aktuell ränta: 0,75%

- Konto för uppskjuten beskattning

Kapitalkonto

Aktuell ränta:

Belopp över 250 000 kr, 0,15%
Belopp mellan 100 000 kr och 250 000 kr, 0,05%
Belopp under 100 000 kr, 0,05%

 

- Sparkonto med fria uttag 

Investeringssparkonto (ISK)

Aktuell ränta: 0,05%

- Avgift ISK: 0 kr
- Vid investering i fond och/eller värdepapper tillkommer fondavgift och/eller courtage.  Väljer du annan värdepapperstjänst än Värdepapperstjänst Bas betalar du en depåavgift.
Värdepapperstjänster ISK 

- Ingen lägsta insättning, fria uttag från konto.