Hoppa till textinnehållet

Aktuella räntor privat - inlåningsräntor

Inlåningsräntor privat

Konton

Pris

Orustkonto

Aktuell ränta: 0,70 %

- Sex fria uttag per kalenderår, därefter uttagsränta på 1 % av uttaget belopp, minimum 60 kronor. Uttagsräntan avrundas alltid uppåt till hela kronor.

Fasträntekonto

Aktuell ränta:

3 månader 1,15 %
6 månader 1,15 %
12 månader 2,70 %

24 månader 3,00 %

 

- Minsta sparbelopp är 50 000 kronor och största sparbelopp är 20 000 000 kronor. 
- Tas pengarna ut innan slutförfallodagen utgår en ränteskillnadsersättning som beräknas på den marknadsränta som gäller på avslutsdagen fram till slutförfallodagen.

e-sparkonto

Aktuell ränta: 0,20%

- Fria uttag genom överföring mellan konto

Privatkonto

Aktuell ränta: 0,05%

- Fria uttag
- Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kronor
- Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kronor
- Är kontot övertrasserat med mer än 100 kronor i tre bankdagar tas en övertrasseringsavgift ut.

Ungdomskonto

Aktuell ränta: 0,55%

- Fria uttag
- Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kr
- Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kr
- Är kontot övertrasserat med mer än 100 kronor i tre bankdagar tas en övertrasseringsavgift ut.

Skogskonto

Aktuell ränta: 1,00%

- Konto för uppskjuten beskattning

Kapitalkonto

Aktuell ränta:

Belopp över 250 000 kr, 0,35%
Belopp mellan 100 000 kr och 250 000 kr, 0,20%
Belopp under 100 000 kr, 0,05%

 

- Sparkonto med fria uttag 

Investeringssparkonto (ISK)

Aktuell ränta: 0,10%

- Avgift ISK: 0 kr
- Vid investering i fond och/eller värdepapper tillkommer fondavgift och/eller courtage.  Väljer du annan värdepapperstjänst än Värdepapperstjänst Bas betalar du en depåavgift.
Värdepapperstjänster ISK

- Ingen lägsta insättning, fria uttag från konto.