Vad är ränteskillnadsersättning?

Ränteskillnadsersättning kallas det du kan behöva betala för att lösa ett lån i förtid, det vill säga innan bindningstiden på lånet löper ut. Ersättningen ska täcka den förlust vi som bank gör, i och med att du inte betalar ränta fram till bindningstidens slut. Ränteskillnadsersättningen kan du dra av under räntor i din självdeklaration.

Bolån med rörlig ränta påverkas inte

Om du har ett bolån med rörlig ränta, eller 3-månadersränta som det också kallas, behöver du inte betala någon ränteskillnadsersättning om du betalar av ditt lån.

Hur beräknas ränteskillnadsersättning?

Ränteskillnadsersättningen beräknas enligt Finansinspektionens allmänna råd och konsumentkreditlagen.

Ränteskillnadsersättningen beräknas som skillnaden mellan räntan på ditt lån och en jämförelseränta på den period som återstår till bindningstiden slut. Vi tar även hänsyn till lånets amorteringsplan och hur ofta betalningar sker.