Hoppa till textinnehållet

Vad är hållbarhet? - ESG visar vägen

Att hållbarhet är viktigt håller nog de flesta med om. Men vad är det egentligen? Ett centralt begrepp inom hållbarhet är ESG - Environmental, Social, Governance. I korthet handlar det om hur ett företags verksamhet påverkar olika hållbarhetsfaktorer.

ESG:s 3 delar

 • Miljön (E- Enviromental).
 • Social hållbarhet (S- Social) - även kallat Sociala hänsyn.
 • Bolagsstyrning (G- Governance).

ESG - så fungerar det

Miljö

 • Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser.
 • Förebyggande och begränsning av miljöföroreningar.
 • Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem.
ESG

Social hållbarhet

 • Bolag ska skötas på ett sunt och ansvarfullt sätt.
 • Ta hänsyn till efterlevnad av internationella normer och konventioner så som;
 • mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, jämställdhet, social integration och minoriteters rättigheter.
ESG

Bolagsstyrning

 • Bolagsstyrningen påverkar också hållbarheten. 
 • Det handlar om styrelsens ansvar och sammansättning, ledning och företagskultur, ersättning till ledning och anställda. 
 • Andra delar är riskhantering, efterlevnad och transparens av skatteregler, samt bekämpning av korruption och mutor.
ESG