Hoppa till huvudinnehåll

Prislista, vanliga företagstjänster

Priserna gäller from 2022-04-25. Reservation för eventuella prisändringar.

Konton

Företagskonto 0 kr
Valutakonto 0 kr
Bankgiroanslutning per BG nummer  250 kr/år
Kontoutdrag, kvartal 0 kr
Kontoutdrag, månatligt  0 kr
Kontoutdrag, var 10:e dag 300 kr/år
Kontoutdrag, dagligt  1 500 kr/år
Engagemangspecifikation 290 kr/år
Internetbanken företag, inkl internetbetalningar  300 kr/år
Överföring via internetbanken företag   
- till konto i Sparbank eller Swedbank  0 kr
- till konto i annan bank  0 kr
Stående överföring  
- till konto i Sparbank eller Swedbank 0 kr
- till konto i annan bank 0 kr
   

Inbetalningar

Svenska inbetalningar

Bankgironummer 250 kr/år 
- 500 inbetalningar ingår, därefter  1,50 kr/st 
- inhemska Euro  3 kr/st 
Bankgirot Inbetalningar - insättningsuppgift via fil  1,25 kr/st
- Autogiro  1,80 kr/st 
Swish Företag och Föreningar 0 kr/år
 - 1 000 inbetalningar ingår, därefter 1,50 kr/st
Swish för handel 50 kr/mån
 - pris per inbetalning 1,50 kr/st
 - uppläggningspris/Swish-nummer 0 kr

Internationella inbetalningar

Europabetalning 1,50 kr/st
Internationell betalning 40 kr/st
Avisering internationell betalning - papper 25 kr/st
Avisering internationell betalning - internetbanken 0 kr/st

Kort

VISA Business Card  450 kr/år
Bankkort Business MasterCard  350 kr/år
American Express Corporate Card 525 kr/år
American Express Corporate Gold Card 1 250 kr/år

Kommunikation

Bankgiro Link, anslutningspris  0 kr
Filöverföring via internetbanken företag 0 kr/org nr/år
Filöverföring/Integration via affärssystem 750 kr/avtal/år
Försändelser per post från Bankgirocentralen   25 kr/st
Redovisning från Bankgirocentralen i Internetbanken 0 kr

Detaljhandeltjänster

Kortinlösen bankkort  Enligt avtal
Kortinlösen kredit- och betalkort samt utländska kort 
Enligt avtal
Direktbetalning  Enligt avtal

Legitimation/BankID

Mobilt BankID 0 kr
BankID på kort 400 kr
Kortläsare för BankID på kort 100 kr
BankID på fil 0 kr

Utbetalningar

Svenska utbetalningar

Internetbetalning i internetbanken företag     300 kr/år
 - 500 transaktioner till bankgiro ingår, därefter  1,50 kr/st
 - 500 transaktioner till PlusGiro ingår, därefter 3 kr/st
Leverantörsbetalningar (LB)  800 kr/år
 - 500 transaktioner till bankgiro ingår, därefter   1,50 kr/st
 - transaktioner till PlusGiro 3 kr/st
 - transaktioner i Euro 3 kr/st
 - kontantutbetalning 20 kr/st

Internationella utbetalningar

via internetbanken
Europabetalning 1,50 kr/st
Europabetalning Urgent 150 kr/st
Internationell betalning 50 kr/st
Internationell betalning Urgent 150 kr/st
Swedbankbetalning 1,50 kr/st
via fil
Europabetalning 1,50 kr/st
Normalbetalning enligt offert
Specialbetalning enligt offert

via kontor
Europabetalning 200 kr/st
Europabetalning Urgent 250 kr/st
Internationell betalning 250 kr/st
Internationell betalning Urgent 310 kr/st
Swedbankbetalning 125 kr/st

Löner

Lön Bas (SUS) enligt offert 
     transaktionspris 1,50 kr/st 
Lönelista i internetbanken 0 kr/år 

Elektronisk faktura

E-faktura affärssytem  enligt offert
Fakturaskrivare (licens per org nr) 199 kr/mån
E-faktura - skicka faktura 2,50 kr/st
Pappersfaktura, en sida inkl. B-porto 7,20 kr/st
     extra sida 0,80 kr/st
E-faktura - Fakturaportalen 250 kr/år
     100 fakturor ingår, därefter 2,50 kr/st

Övriga tjänster

e-bokföring Enskild firma 179 kr/mån
e-bokföring Standard 279 kr/mån
e-bokföring Förening 179 kr/mån
   tillägg Kundfakturering 59 kr/mån
   tillägg e-dagsavslut 59 kr/mån