Hoppa till textinnehållet

Solceller företag - finansiering

Med solceller kan ni producera en del av den energi som krävs för att driva företaget. Har ni till exempel elbilar, truckar och andra elektroniska verktyg och maskiner kan ni ofta bli självförsörjande på förbrukad el delar av året  När ni tar ett solcellslån får ni en konkurrenskraftig ränta för att finansiera er gröna investering.

Många fördelar med förnybar energi

Genom att använda förnybar energi bidrar ni till en bättre miljö vilket uppskattas av både kunder och partners. Med energin från stora panelytor kan ni till exempel värma och kyla byggnader eller producera energi till maskiner. Ni sänker ofta er elkostnad på sikt, samtidigt som ni stärker er hållbarhetsprofil.

Solceller pris - exempel på upplägg

Det mindre företaget

Företagaren köper en anläggning för 346 400 kr.
Antal paneler: 146 st
Paneleffekt: 43,5 kW
Väderstreck: söderläge
Takstorlek: ca 260 kvadratmeter
Rörligt elpris beräknat över 30 år: 40 öre
Beräknad andel egenproducerad el: cirka 70 %
Totalbesparing efter 30 år: 1 278 459 kr
Årlig avkastning på investeringen: 10 %
Årlig produktion: 41 895 kWh
Återbetalningstid: 9 år

Illustration: Hus

Det lite större företaget

Företagaren köper en anläggning för 3 160 000 kr
Antal paneler:1552 st
Paneleffekt: 520 kW
Väderstreck: en kombination av söder-, öst- och västläge
Takstorlek: 2 800 kvadratmeter
Rörligt elpris beräknat över 30 år: 40 öre
Beräknad andel egenproducerad el: 90 %
Totalbesparing efter 30 år: drygt 11 000 000 (efter avdrag för skatt)
Årlig avkastning: ca 11 %
Årlig produktion: 490 000 kWh år 1, 460 000 kWh år 30
Återbetalningstid: 9 år

Illustration: Hus

Kalkylerna grundar sig bland annat på ett rörligt elpris på 40 öre per kWh. I dessa exempel utgår vi från att kund betalar investeringen kontant. Ingen ränta är beräknad.

Källa: E.ON

Tips!