Under våren kommer information att publiceras om utbetalning inför midsommarhelgen 2024.