Meny
Vårt samhällsangagemang
Vår verksamhet

Orusts Sparbanks stipendium till bästa avgångsbetyg i årskurs 9

students hanging out in the hallway

För att uppmuntra och stimulera flitiga och begåvade ungdomar på Orust har Orusts Sparbanks instiftat ett stipendium till den elev som uppnår det bästa betyget i årskurs nio.

Ett stipendie i form av engångsbelopp skall utdelas till en elev som uppnår det bästa betyget vid avgångsklass från respektive högstadieskola på Orust. Om flera elever på samma skola har samma betyg, utser skolan den elev som skall komma ifråga.

Stipendiebeloppet uppgår tillsvidare till 5 000 kronor per elev och högstadium. Om skolan önskar kan beloppet delas mellan elever.

Uttagning av dessa elever utförs av skolan.