Meny
Vårt samhällsangagemang
Vår verksamhet

Orusts Sparbanks Kulturstipendium

Kulturstipendium 2017

Sedan 2002 har Orusts Sparbanks Kulturstipendium delats ut som stöd till kulturell verksamhet för kommuninvånare på Orust.

Kulturstipendiet fördelas efter ansökan till enskilda kommuninvånare på Orust som stöd inom det kulturella verksamhetsåret. Stöd kan utgå till utbildning, studieresor, utställningar, framställning av litterära och konstnärliga verk och liknande verksamheter.

Ansökan sker till Orust kommun som också beslutar om utnämningen av stipendiater.

Ansökan om Orusts Sparbanks Kulturstipendium

Stipendiet kan sökas av enskilda kommuninvånare från Orust, ungdomar såväl som vuxna, som önskar stöd för kulturell verksamhet. Orusts Sparbank kulturstipendium är på 25 000 kronor och kan ansökas om via Orust kommuns hemsida.

2023

Aija Olsson

Stipendiet tillfaller i år en pristagare som bidrar till ett levande kulturliv på Orust.

Motivering

För sin insats att genom dansföreställningar bidra till barns möjlighet att upptäcka dans ingående och professionellt, samt för att möjliggöra färdigställandet av sin Masterutbildning i Irland. Stipendiaten visar på en stark ambition att utvecklas som danslärare för barn med expressiv verksamhet som bidrag till ett levande kulturliv på Orust.

2022

Johanna Strömvall

Stipendiet tillfaller i år en pristagare som vill återskapa mormors örtagård.

Motivering

Att skapa en örtagård väcker till liv en gammal tradition där användning av örter och medicinalväxter var en naturlig del i ett hushåll. Stipendiatens ambition att skapa ett besöksmål på Orust ger också möjlighet att föra kunskap och inspiration vidare.

2021

Louise Christiansson

Stipendiet tillfaller i år en designer utbildad vid HDK-Valand, Göteborgs universitet och Textilhögskolan i Borås och vars konstnärliga verksamhet grundar sig i att hon skapat en metod för att sticka solida, tredimensionella former.

Motivering

För arbetet med vad Louise kallar ”XYZ Knitting”. Kortfattat kan det beskrivas som att sticka i tre dimensioner istället för två. Louise har uppfunnit en ny typ av stickmaskin, ”Mary”, som stickar XYZ Knitting.

2020

Catja Larsson

Stipendiet tillfaller i år en pristagare som vill arbeta med visualisering av historiska miljöer och platser, till exempel de lämningar man hittat på Orust från en vikingatida handelsplats.

Motivering

För arbetet med att visualisera historiska platser och miljöer på Orust utifrån digital 3D modell.

2019

Bildtska Hembygdsmuséet

Stipendiet tillfaller i år ett museum som vill uppmärksamma en bok om brev som skrevs av Maria Bildt von Wright.

Motivering

Genom att uppmärksamma två människors öden under en tid då det var stora förändringar i samhället och hur människor idag berörs av berättelser från förr och kan relatera till detta idag.

2018

Syrene Wingård

Motivering

Genom att hjälpa ungdomar med stressrelaterade sjukdomar försöka med hjälp av rörelser och musik få dem att läka sig ihop igen. Teater, monolog eller en liten ensemble kan vara ett verktyg till att göra något annorlunda för dem.

2017

Hanna Iveslätt

Motivering

Hanna Iveslätt från Ödsmål kommer att göra en porträttutställning om kvinnor på östra Orust. Den ska skildra några kvinnors livsval och livsöden. Utställningen ska både komplettera en annan utställning om muralmåleri som planeras samt visas som egen utställning. Tanken är att locka både unga som gamla och lyfta intresset för konst och lokal historia.

Josefin Gren

Motivering

Josefine Gren från Kåröd har en låda full med gamla handskrivna västsvenska recept för mat och bak. Med hjälpa av dessa recept som sträcker sig från 1800-talet till 1940-talet ska Josefine skapa en bok om västsvenska kvinnors historia. Recepten som först behöver både tas om hand och renskrivas kommer att vara en bärande del i boken om de olika kvinnornas livsöden.

2016

Andreas Dahl

Motivering

Andreas Dahl får stipendiet för att kunna färdigställa sin bildutställning. Den har ett alltid lika aktuellt som brännande tema, rätten att få vara sig själv. Andreas vill med sina bilder beröra och skapa opinion. Den färdiga utställningen ska bland annat vända sig till unga och förmedla budskapen det är okey att vara annorlunda, annorlunda är bra och känslor är bra.

Sofia Talvik

Motivering

Sofia Talvik är en singer/songwriter som släppt flera uppmärksammade och kritikerrosade skivor. Hon turnerar flitigt i både Europa och USA. Sofia får stipendiet för att kunna lägga mer tid på att komponera musik till sin nya skiva. Inspirationen hämtas från hembygden och temat är havet.

2015

Emelia Hansson

Motivering

Emelia Hansson från Brattorp började som 11-åring i Orusts teaterförening och har varit med i uppsättningar som Ronja rövardotter. Emelia har gått en gymnasieutbildning i dans och musikal i Lund och fick under denna tid en filmroll i kortfilmen Kärlek kl. 03:56. Filmen vann publikens pris på Pixel filmfestival 2013 och har visats på Los Angeles Film Festival. Det finns också en roll i Wallandersfilmen Förvunnen på meritlistan. Nu ska Emelia ta ett nytt spännande steg i sin utveckling genom att gå en ettårig filmutbildning på Prague Film School.

Malin Hansson

Motivering

Malin Hansson från Nösund studerar på Kyrkeruds folkhögskola i Årjäng där hon läser en ettårig konstutbildning i bild och form. Målet är att komma in på någon av skolorna Formakademien i Lidköping, Nyckelviksskolan i Stockholm eller Dômen konstskola i Göteborg. Malin ska använda sin del av stipendiet för att skaffa konstnärsmaterial som behövs för skapandet och för att förbereda henne inför den kommande utbildningen som ska ge än större förutsättningar i hennes kreativa skapande.

2014

Nanna Mück

Motivering

Nanna har under tre år skrivit över 100 låtar. Nu har Nanna släppt två singlar som spelas på radion. Nanna vill med sin musik ge lyssnaren musikaliska sagor som berör och ger nya dimensioner. Nanna får stipendiet för att kunna lägga all kraft på att utveckla sin musik.

Magnus Heiel Ekeborg

Motivering

Magnus är gitarrist och kompositör. Han verkar inom flera olika musikstilar som jazz, rock, pop och klassiskt. Magnus studerar barockkontrapunkt vid Uppsala Universitet samtidigt som han spelar och komponerar. Magnus håller på att bygga upp en inspelningsstudio för att spela in musik och för att undervisa andra musiker. Syftet är att kunna spela in musik som berör lyssnaren och för att dela sin kunskap med andra. Magnus får stipendiet för att kunna utveckla denna Satsning.

2013

Tobias Hansson

Motivering

Tobias Hansson, 20 år från Ellös, är nyutexaminerad från Svenska Balettskolan i Stockholm. Tobias planerar att efter skolans slut resa till Brasilien för att föra vidare det han lärt i skolan. Tobias tänker tillbringa tid på ett barnhem för at inspirera unga med sin dans. Med hjälp av stipendiet kan Tobias rusta upp en danssal med speglar och en musikanläggning för att kunna undervisa.

William Dahl

Motivering

William Dahl, 16 år från Svanesund, börjar hösten 2013 på Hvidfeltska gymnasiets spetsutbildning för extra begåvade musikelever. Han har kommit tvåa i Nordiska Steinwaytävlingen för unga musiker som hölls i Köpenhamn förra året. William får stipendiet för att kunna fortsätta sitt goda och givande samarbete med sin lärare Bernt Williamsson även under gymnasietiden.

2012

Louise Lundqvist

Motivering

Louise Lundqvist, 18 år från Lavön, är med i ungdomsgruppen Bishozi som bedriver utvecklingsprojekt i Uganda. Louise får stipendiet för sitt arbete med att skapa kulturprojekt och engagemang bland unga. Dessutom förmedlar Louise en bra bild av Orust på en kontinent långt bort.

Simon Andersson

Motivering

Simon Anderson, 24 år från Haga Stala, studerar jazz och rockmusik i Örebro och kommer att studera vidare i Stockholm. Simon spelar trummor och planerar att starta flera grupper för att nå ut med sin egenkomponerade musik. Sommaren 2012 blir det en serie konserter på Västkusten. Simon är en i raden av talangfulla musiker från Orust som arbetar hårt för att utveckla sitt kunnande.

2011

Rebecca Kaneld

Motivering

Rebecca Kaneld, 20 år, från Svanesund, studerar sedan ett år på Skara skolscen. Har, trots sina unga år, deltagit och varit starkt framträdande i många olika teater- och musikuppsättningar lokalt. Får stipendiet för fortsatta studier där hon kan utvecklas som skådespelerska och dela med sig av sina kunskaper.

Christian Abrahamsson

Motivering

Christian Abrahamsson, 27 år, Ölseröd, Henån, studerar på Dramatiska Institutets utbildning i teaterteknik. Har studerat ett av tre år. Får stipendiet för att kunna vidareutvecklas inom scen- och ljusteknik. Vill arbeta för att stärka ljus- och scenteknikens status inom scenkonsten.

2010

Mattias Rask

Motivering

Mattias Rask, 24 år, från Ängön, Ellös, har de sista tre åren bedrivit universitetsstudier i möbeldesign vid Carl Malmsten furniture studies i Stockholm. Får stipendiet för sitt internationella engagemang att efter sitt examensarbete arbeta i ett designprojekt för utbildning och samhällsutveckling i Sydafrika.

Rebecka Bobäck

Motivering

Rebecka Bobäck, 23 år, från Torp, Henån, studerar vid Dans- och Cirkushögskolan i Stockholm för att bli jazzdanspedagog för barn och unga. Får stipendiet för att utvecklas som koreograf och danskonstnär och för sitt kreativa engagemang för att främja dansen som konstart och genomföra dansföreställningar.

2009

Erika Alexandersson

Motivering

Erika Alexandersson, 31 år, från Svanesund. Hon har efter utbildning som musiker och sångpedagog verkat som sångerska och kompositör och gjort många inspelningar och framträdanden. Hon får stipendiet för sitt engagemang att utveckla och sprida sin musik internationellt bland annat genom nystartade bandet Thus:Owls.

Anna Olofsson

Motivering

Anna Olofsson, 25 år, från Myckleby. Hon har efter högskoleutbildning som dramapedagog engagerat sig för att utveckla teatern som verktyg för förändring och bryta förtryck i samhället. Hon får stipendiet för att göra en studieresa till Chile för att dokumentera och utbilda sig inom där etablerad och samhällsengagerad forumteater.

2008

Fredrik Lundqvist

Motivering

Fredrik Lundqvist, 26 år, från Henån. Han har en gedigen teatererfarenhet från många olika scener, har genomgått utbildning vid Skara Skolscen och är nu engagerad i fria teatergruppen Unga Tur i Stockholm. Han får stipendiet för fortsatt teaterverksamhet och utbildning vid Teaterhögskolan i Stockholm.

Sofie Andersson

Motivering

Sofie Andersson, 24 år, från Henån. Hon har tidigare deltagit för Orust i Ung Kultur Möts med egna litterära alster, har senare avlagt magisterexamen i litteraturvetenskap och kulturvetenskap vid Göteborgs Universitet. Hon får stipendiet för fortsatt utbildning vid Bibliotekshögskolan i Borås.

2007

Johnny Andersson

Motivering

Johnny Andersson, 23 år, från Henån. Han har sedan unga år satsat på att lära sig båtbyggerikonsten och får stipendiet för att bevara och levandegöra detta kulturarv på Orust och för att utveckla och föra kunskapen inom det hantverksmässiga träbåtsbyggandet vidare.

Anna-Karin Gustafsson

Motivering

Anna-Karin Gustavsson, 22 år, från Tegneby. Hon har studerat vid gymnasiets och senare folkhögskolans musiklinje och gjort många sångframträdanden. Hon får stipendiet som stöd för vidareutveckling genom sånglektioner och för sin fortsatta utbildning vid musikhögskolan.

2006

Victoria Skoglund

Motivering

Victoria Skoglund och Rebecka Kristiansson, som båda är från Henån, ingår i musikgruppen Audrey som bildades 2002 och har nu gett ut sitt debutalbum. Victoria och Rebecka får stipendiet som stöd för sin fortsatta musikutveckling och kommande framträdanden.

Rebecka Kristinasson

Motivering

Victoria Skoglund och Rebecka Kristiansson, som båda är från Henån, ingår i musikgruppen Audrey som bildades 2002 och har nu gett ut sitt debutalbum. Victoria och Rebecka får stipendiet som stöd för sin fortsatta musikutveckling och kommande framträdanden.

2005

Nova Eriksson

Motivering

Nova Eriksson, 19 år, Myckleby, har genomgått gymnasiets naturvetenskapliga program men inriktning på drama, samt studerat sång och framträtt i olika musiksammanhang. Hon får stipendiet för fortsatt utbildning i folkmusik och sång vid Malungs Folkhögskola.

Elin Dahl

Motivering

Elin Dahl, 18 år, Svanesund, studerar vid musikgymnasiet i Göteborg och har sedan länge tagit privatlektioner i violin. Hon har framträtt i många samanhang både som solist och i grupp och får stipendiet för stöd till musikkurser och fortsatta violinstudier.

2004

Åsa Sellman

Motivering

Åsa Sellman, 27 år, Myggenäs, tidigare bosatt i Stillingsön, har efter musikskolan och gymnasiets musiklinje genomgått högskoleutbildningar i sång och musik i Vadstena och Göteborg. Hon har framträtt som solist i många samanhang. Studerar nu i England och får stipendiet för fortsatt utbildning i sång vid The Royal Academy of Music i London.

Karin Gillberg

Motivering

Karin Gillberg, 22 år, Stora Höga, tidigare bosatt i Myckleby, har efter teaterstudier i skolan deltagit i många av Orusts Teaterförenings uppsättningar och bland annat haft huvudrollen i pjäserna ”Hennes lilla Majestät” och ”Fröken Julie”. Studerar nu i Skara och får stipendiet för fortsatt utbildning i teater vid Skara Skolscen.

2003

Syrene Wingård

Motivering

Syréne Wingård, 24 år, som är från Henån, har medverkat i många av Orusts Teaterförenings uppsättningar och gjort framstående prestationer. Hon får stipendiet till stöd för pedagogisk/konstnärlig högskoleutbildning.

Stina Andersson

Motivering

Stina Andersson, 23 år, från Stala, Varekil, har efter Orusts musikskola och musiklinje på gymnasiet genomgått högskoleutbildningar i fiol. Hon får stipendiet för fortsatt utbildning vid Norges musikhögskola i Oslo.

2002

Katarina Viberg

Motivering

Katarina Viberg, 31 år, som är från Henån, är engagerad i Orusts Teaterförening som konstnärlig ledare och regissör. Hon är en kreativ och initiativrik teaterkraft och får stipendiet till stöd för sin utbildning i
kulturvetenskap.

Fredrik Gustafsson

Motivering

Fredrik Gustafsson, 25 år, som är från Tegneby, medverkar i många musikevenemang som musikaler och musikuppsättningar. Han är en talangfull sångbegåvning och får stipendiet till stöd för sin sångutbildning.