Meny
Vårt samhällsangagemang
Vår verksamhet

Vandringsleder rustas upp

Från och med nu och en bit in på nästa år bidrar Orusts Sparbank till att rusta upp de vandringsleder som Orust kommun ansvarar för. Bland annat kommer sträckningarna att ses över och nya informationstavlor att sättas upp.

Årligen kontrolleras ledernas status och kontinuerligt underhåll utförs, men nu tas alltså ett större grepp för att lyfta ledernas kvalitet och status.

 

Det handlar om vandringslederna Kuststigen, Kultehamn, Svens altare, Husebyleden, Kråksunds gap och Björnsundskanalen samt Pilgrimsleden som Orust kommun ansvarar för, i samarbete med andra aktörer.

 

Mångårig planering

Upprustningen hade planerats att genomföras under ett antal år, men tack vare ett sponsorstöd från Orusts Sparbank om en miljon kronor, kan nu allt genomföras på kort tid och med högre ambitionsnivå.

 

Förutom att sträckningarna ska ses över och att nya informationstavlor kommer sättas upp ska ledernas utmärkning både digitalt och fysiskt ses över, och kompletteras där det behövs. Det kan bli exempelvis bli aktuellt med en spång eller stege för att underlätta vandringen.

 

Så småningom kommer även en översyn av de bänkar som finns att göras. Det kommer även en komplettering med ytterligare bänkar på lämpliga ställen längs lederna.

 

Viktigt för Orust

–Vi tycker att det är en bra satsning, både för Orustborna och turisterna. Vandringslederna är nyttig och miljövänlig turism är viktigt för Orust, säger Mikael Gustafsson, vd Orusts Sparbank.