Meny
Vårt samhällsangagemang
Vår verksamhet

Vi stöder Trafikkalendern

Barn kan inte som vuxna bedöma hastigheten på föremål i rörelse. Barn är impulsiva och har svårt att överblicka trafiksituationer. Vi tycker trafiksäkerhet är viktigt, och därför är vi med och stöder Trafikkalendern, Sveriges största läromedel om barn och trafik.

Orusts Sparbank medverkar till en bättre trafiksäkerhet i barnens närmiljö genom att sprida information om barns utsatthet i trafiken bland medarbetare och kunder. Vi bidrar även till att din skola får Trafikkalenderns material utan kostnad.

 

Trafikkalendern har i 28 års tid arbetat för en bättre trafiksäkerhet i Barnens närmiljö. Läsåret 2018/2019 tillhandahålles materialet till drygt 600.000 elever i åldern 6-12 år, 30.000 lärare och omkring 2.000 lokalt förankrade företag och organisationer.

Engagemanget från det lokala näringslivet möjliggör att allt material kan delas ut gratis. Via arbetsplatserna sprids också information bland vuxna om barns utsatthet i trafiken. Trafikkalendern vill inspirera och stödja skolans personal att arbeta med trafikfrågor som en del av lärandet för hållbar utveckling.

 

Att integrera trafik i olika ämnen ger eleverna förutsättningar att reflektera över hur transportsystemets utformning och funktion påverkar vår miljö, hälsa och trafiksäkerhet. Sådana kunskaper ökar möjligheterna att kunna påverka sin egen och andras framtid. Ambitionen är att trafikundervisning ska vara roligt, intressant och utvecklande.