Mikael Gustafsson är 49 år och bosatt på ön. Redan under studietiden jobbade han i banken 1986-87 som sommarvikarie. Han blev ordinarie 1988 och har därefter haft en rad olika roller i banken, de senaste 6 åren som kreditchef och ställföreträdande vd. Mikael är således väl förtrogen med banken, dess verksamhetsområde, kundbas, organisation, affärskoncept och regelverk. Han har god ekonomisk utbildning, stor social kompetens och sunt förnuft. Styrelsen anser att han som chef, tillsammans med sina goda medarbetare, har kompetens att hantera de stora utmaningar som banken står inför och kommer att upprätthålla bankens urstarka varumärke och position i bank-Sverige.