• Skillnad mellan småhus och bostadsrätter samt mellan storstäder och övriga landet
  • Stor andel hyresrätter (drygt 50%) bland nyproduktion en lugnande faktor
  • Bostadsinvesteringar dämpas, men tillväxten god tack vare stark omvärld och god inhemsk efterfrågan i övrigt
  • Fortsatt stort behov av reformer för bättre fungerade bostadsmarknad

Mer information

Läs hela analysen och mer om makro på samlingssidan:

Makrofokus: Svensk bostadsmarknad; Stabilisering, prisfall eller fortsatt uppgång? (rapporten)

Mer makro (samlingssida)