– Inkomstpensionerna före skatt har bara ökat med fyra procent sedan 2003, för garantipensionären är inkomsten oförändrad i reala termer . Tack vare sänkt skatt och höjt bostadstillägg har deras disponibla inkomst ökat under perioden, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och Sparbankerna.

Lönerna utvecklas i takt med ekonomin i stort. Med god tillväxt ökar reallönerna och därmed förbättras löntagarnas ekonomi. Pensionärernas ekonomi styrs i större utsträckning av den allmänna prisutvecklingen eftersom till exempel garantipension och vissa bidrag förändras i takt med prisutvecklingen i samhället.

God utveckling för hushållen de senaste 14 åren

En god löneutveckling och sänkt skatt i form av jobbskatteavdrag förklarar den gynnsamma utvecklingen för löntagarna. För ett enpersonhushåll har den reala inkomsten efter skatt ökat med 6 650 kronor per månad (drygt 40 procent). En familj med tonårsbarn har 18 750 kronor mer i disponibel inkomst varje månad i år jämfört med 2003. Inkomstpensionerna har ökat marginellt under samma period, garantipensionen är oförändrad.

– Men tack vare sänkt skatt har ett pensionärspar med inkomstpension fått 2 780 kronor mer att röra sig med varje månad. Garantipensionären har dessutom fått höjt bostadstillägg och den disponibla inkomsten har ökat med 20 procent eller med 2 060 kronor per månad, fortsätter Arturo Arques.

Mer information

Läs mer nedan:

Mer pengar i plånboken, men inte för alla (swedbank.se/privatekonomi)