Den genomsnittliga faktiska veckoarbetstiden för företagare (16-64 år) ligger på 38,2 timmar vilket ska jämföras med 30,4 timmar för anställda. Företagare har alltså 25 procent längre arbetstid per vecka. Det betyder att en företagare efter 40 år arbetat lika mycket som en anställd gör på 50 år.

- Det beror bland annat på att företagarna har kortare semestrar, lägre sjukfrånvaro och tar kortare föräldraledigheter. Det är delvis en följd av att de allmänna trygghetssystemen inte är anpassade till företagares situation, säger Johan Kreicbergs, Swedbanks och sparbankernas företagarekonom.

Företagarna arbetar ofta långt efter att de fyllt 65 år

Analysen visar att medan företagarna utgör nio procent av alla sysselsatta i åldersgruppen 16-64 år, uppgår andelen till 42 procent i åldersgruppen 65-74 år. Studeras enbart de som är över 70 år utgör företagarna en majoritet av de sysselsatta. Swedbank gav också SCB i uppdrag att studera alla personer som 2007 var 60 år för att se deras arbetsmarknadsstatus 2015. Det visade sig att 60 procent av företagarna fortfarande förvärvsarbetade som 68-åringar. Jämfört med anställda var det mer än fyra gånger så hög sannolikhet att företagarna fortfarande arbetade som 68-åringar.

Otillräckligt sparande förlänger arbetslivet

Företagarnas betydligt längre arbetsliv är inte alltid något som de har planerat i förväg. En jämförelse som gjorts inom ramen för denna analys visar att företagarna visserligen planerar att pensionera sig senare än anställda. Men skillnaderna i det verkliga utfallet är långt större än skillnaderna i planeringen.

- I vissa fall arbetar företagarna vidare efter de fyllt 70 år för att de inte vill lämna sitt intresse och livsverk. Men i andra fall beror det på att de inte avsatt tillräckligt med pengar till sin pension. Företagare måste ta ett större ansvar för sin pension än anställda och det är viktigt att börja planera och spara för det i tid, avslutar Johan Kreicbergs.

För mer information:

Läs rapporten och mer om företagande på samlingssidan Företagande.

Johan Kreicbergs, företagarekonom, 076-802 59 89
Madelén Falkenhäll, samhällsanalytiker, 076-790 16 38
www.swedbank.se/foretag

Tips från Swedbank och sparbankerna till företagare som vill trygga sin pension:

  • Fundera på vilken inkomstnivå du vill ha som pensionär. Pensionen är inte något som bara löser sig. Det är viktigt att fundera på vilka förväntningar man har på pensionärslivet och sedan lägga upp en plan för att nå dit.
  • Börja spara så tidigt som möjligt. Det är viktigt att påbörja sitt sparande så tidigt som möjligt. Även små avsättningar får stor betydelse på sikt.
  • Tänk över vilken form av sparande som passar dig bäst. Ta hjälp av din bank och din revisor för att komma fram till vilket sparande och vilka trygghetslösningar som fungerar bäst för dig. Ska du spara i företaget eller ta ut pengarna från företaget och spara som privatperson? Ska du försöka hitta en tjänstepensionslösning eller spara i företaget med en så kallad direktpensionslösning?