Lyckoslanten vill uppmuntra och inspirera barn att lära sig om ekonomi. Tidningen tilldelas nu Årets Hedersomnämnande av Privata Affärer med motiveringen ”I 91 år har denna djupa kunskapskälla spritt lärdom och inspiration åt nya generationer”. Hedersomnämnandet delas ut i samband med Privata Affärers utmärkelse Årets Bank.

- Lyckoslanten är en klassisk tidning värd att spara för framtiden, säger Mats Olsson, fristående bankkonsult och ledamot av Privata Affärers jury.

Under vinjetterna ”Veckopengskolan”, ”Så funkar det” och ”Gissa vad som är dyrast” tar Lyckoslanten upp ämnen som uppmanar till att jämföra och resonera kring pengars värde och öka förståelsen för vardagsekonomi. I varje nummer agerar dessutom en skolklass gästredaktörer för ett eget uppslag.

- Med Lyckoslanten vill vi uppmuntra barns intresse för pengar, sparande och entreprenörskap. Vi är oerhört glada och stolta över att vårt arbete uppmärksammas och uppskattas, eftersom vi vet att en sund och hållbar ekonomi är grunden till så mycket i livet, säger Swedbank och Sparbankernas privatekonom Arturo Arques, som också är ansvarig utgivare och chefredaktör för Lyckoslanten.

Mer information

Pressmeddelande: Tidningen Lyckoslanten får hedersomnämnande av Privata Affärer