Omkring 40 procent av företagarna tror inte att de får tillräcklig ekonomisk kompensation när de blir föräldrar. Motsvarande andelar när de själva eller barnen blir sjuka och vid arbetslöshet är 52 procent respektive 62 procent. En jämförelse med en undersökning bland anställda som genomfördes av Försäkringskassan* visar att anställda har betydligt högre förtroende för trygghetssystemen.
- Trygghetssystemen är anpassade för personer med jämna och trygga inkomster. Företagare passar inte in i den mallen och måste därför ofta hitta egna lösningar, säger Johan Kreicbergs, Swedbanks och sparbankernas företagarekonom.

Lågt löneuttag och låg frånvaro gör att företagarna har mindre nytta av socialförsäkringarna

En del företagare med aktiebolag väljer att hålla ned sina löneuttag och istället ta ut mer i utdelning från företaget för att hålla ned beskattningen. Detta medför att ersättningen från socialförsäkringarna minskar. För att få ut full a-kassa krävs ett löneuttag på cirka 25 000 kronor i månaden. Taket i sjuk- och föräldraförsäkringen går vid ett löneuttag på cirka 30 000 respektive 38 000 kronor i månaden. För att få maximal avsättning till den allmänna pensionen behöver lönen uppgå till strax över 40 000 kronor per månad. Många företagare avstår också från att gå med i en a-kassa.

Mer information

Läs hela pressmeddelandet, rapporten och mer om företagsekonomi:

Företagare har lägre förtroende för trygghetssystemen än anställda (pressmeddelande, PDF)

Företagarna och trygghetssystemen (rapport, PDF)

Företagsekonomi (samlingssida)

 

*Socialförsäkringsrapport 2015:12 ”Människors tillit till våra ekonomiska trygghetssystem”.