Personuppgifter är uppgifter som kan kopplas till dig som privatperson, exempelvis personnummer, adress, telefonnummer, kreditvärdering och liknande.

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny lagstiftning som ersätter den svenska PUL (Personuppgiftslagen). GDPR börjar gälla i hela EU under året och här i Sverige den 25 maj.

EnterCard Group AB som är kortutgivare för Orusts Sparbanks betal- och kreditkort hanterar dina personuppgifter i enlighet med GDPR - på ett lagligt, korrekt och öppet sätt. Som kund har du rätt att få veta vilka personuppgifter EnterCard behandlar och för vilka ändamål.

Vill du veta mer?

Vill du ha mer information eller veta mer om hur du kan beställa hem utdrag på dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på 0304-345 00.

Läs mer om GDPR