Så gör du:

  • Logga in på orustsparbank.se/kontoregister med ditt BankID eller säkerhetsdosa.
  • Om du har internetbanken hos oss, gå in under ”Övriga tjänster”. Annars ser du rubriken ”Utbetalningsavier” i menyn efter att du loggat in.
  • Om du har ett konto anslutet sedan tidigare visas detta här.
  • Om du inte vill ändra konto är du nu klar och kan logga ut.
  • Klicka på ”Registrera konto för framtida insättningar”.
  • Välj konto för insättning i rullistan eller skriv in ditt kontonummer i en annan bank.
  • Ange e-postdress (gäller endast konto i annan bank än Swedbank/Sparbank)
  • Godkänn kontoanmälan.
  • Klart!