Självklart är det också möjligt att flytta från Swedbank Försäkring. Vid flytt från oss tar vi ut en administrativ avgift på 600 kronor om pensionskapitalets värde är högre än ett prisbasbelopp. Om pensionskapitalets värde är lägre än ett prisbasbelopp tas ingen administrativ avgift ut.