Vad händer den 20 mars?

 • Internationella EUR betalningar (Real Time Gross Settlement / High Value Payment Systems) kommer att gå över till standarden ISO20022. Det gäller däremot inte EUR SEPA betalningar.
 • Övergången sker i en så kallad big-bang, vilket betyder att både avgående och ankommande betalningar, fram till fredagen den 17 mars, hanteras i den gamla standarden och att dessa betalningar från och med måndagen den 20 mars hanteras enligt den nya standarden.
 • Internationella betalningar i andra valutor som sker via SWIFT, kommer att påbörja sin övergång till ISO20022. Det innebär att vi från och med den 20 mars kan börja att skicka SWIFT avgående betalningar enligt den nya standarden, men det är inget krav. Det betyder att vi från och med den 20 mars 2023, kommer att få ankommande betalningar i både den gamla och den nya standarden. Det är först i november 2025 som det blir ett krav på att alla vi banker skickar våra SWIFT betalningar enligt den nya standarden.
 • Som kund ska du inte märka av någon skillnad vid övergången. 

Varför är det viktigt?

 • Betalningsmarknaden flyttar till en gemensam global standard
 • Kommer underlätta hanteringen av betalningar i olika geografier
 • Ytterligare säkerhet
 • Mer effektiv motverkan mot penningtvätt genom att betalningarna innehåller mer information och ökar transparensen.

Hur ser tidplanen ut?

Var sker dessa förändringar?

 • Sverige 
 • Baltikum

Potentiella konsekvenser

 • Potentiella konsekvenser kan uppstå på olika ställen, men vi har utgått från scenarios där de kan uppstå hos antingen Swedbank, ECB, EBA, Swift eller andra banker
 • Beroende på hos vem problemet uppstår kan konsekvensterna bli olika stora och påverka olika målgrupper 
 • Om allt går enligt plan, kommer du som kund inte att märka någon skillnad eller påverkas på något sätt. Skulle det däremot uppstå någon form av incident i samband med övergången, skulle det kunna få en påverkan på dina avgående- eller ankommande internationella betalningar.