Elisabeth Lidqvist

Elisabeth Lidqvist, född 1964
Personalrepresentant sedan 2006.
Kundstöd företag, Orusts Sparbank.


Specifik bankerfarenhet

Arbetat i Föreningsbanken sedan 1985 tills sammanslagningen 1998 och därefter i Orusts Sparbank.


Närvaro i styrelsen

År 2021 - 11 av 13 möten.

År 2020 - 12 av 13 möten.


Utbildning

3 årig gymnasieutbildning i ekonomi.


Arbetslivserfarenhet

1985 - 1998 Föreningsbanken
1998 - Orusts Sparbank - sedan 2000 på företagsavdelningen.


Övriga styrelseuppdrag

Styrelseledamot i Finansförbundets företagsklubb.