Annette Petersson

Annette Petersson, född 1950
Styrelseledamot sedan 2004.

Närvaro i styrelsen

År 2020 - 12 av 13 möten.
År 2019 - 13 av 13 möten.

Utbildning
2 årig Fackskola naturvetenskap, därefter löpande utbildningar i företagsekonomi, redovisning och bokföring.


Arbetslivserfarenhet

1972 - Redovisning och bokföring för mindre företag inklusive eget familjejordbruk.
1989 - 1998 Studieförbundet Vuxenskolan, studieorganisatör
2001 - 2010 Farmartjänst, löpande bokföring
Drivit jordbruk tillsammans med make sedan 1976 i enskildfirma samt i Näs Lantbruk i Svanesund AB.


Övriga styrelseuppdrag