Ann-Charlotte Nilsson

Ann-Charlotte Nilsson, född 1963
Personalrepresentant, suppleant, sedan 2021.
Privatrådgivare, Orusts Sparbank.

Specifik bankerfarenhet

Personalrepresentant i Orusts Sparbanks styrelse 2014-2021.

Anställd i bank sedan 1983, varav i Orusts Sparbank sedan 2009.

Närvaro i styrelsen

År 2021 - 4 av 13 möten.

År 2020 - 10 av 13 möten.

Utbildning

Swedsec licensiering 2009
Privatrådgivarutbildning, SEB
Juridisk översiktskurs 1987
Gymnasieutbildning ekonomisk inriktning

Arbetslivserfarenhet

1983 - 1988 Orusts Sparbank, Kundtjänst
1988 - 1990 Sparbanken Väst, Kundtjänst
1990 - 2009 SEB, Bolånerådgivare - Privatrådgivare
2009 - Orusts Sparbank, Privatrådgivare

Övriga styrelseuppdrag
Styrelseledamot i Finansförbundets företagsklubb.