Att investera är enkelt, att investera bra och vid rätt tidpunkt är svårt. Det kräver inte bara mycket kunskap och resurser. Det krävs också många års erfarenhet. Denna erfarenhet kommer inte bara ifrån Indecaps majoritetsägare som består av 36 utav Sveriges sparbanker, utan även från de över 15 år då vi dagligen utvärderat världens fondförvaltare. Bara de allra bästa får vara med. De som platsar hittar du i någon av våra fondportföljer, alla med olika risknivåer och inriktningar. På så sätt vill vi göra det lite enklare för dig att välja rätt.

Läs mer på Indecaps hemsida