Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse på webben. Genom att besöka vår webbplats accepterar du vårt användande av kakor.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Okomplicerade finansiella instrument

Okomplicerade finansiella instrument är en ganska bred grupp som är definierad genom lagen om värdepappersmarknaden.

Allmän produktbeskrivning

Okomplicerade finansiella instrument kännetecknas av att instrumentens konstruktion, komplexitet och egenskaper anses vara ganska enkla att förstå. Klicka på länkarna längre ned på sidan för att få en beskrivning av respektive instrument.

Allmän riskbeskrivning

Gruppen okomplicerade finansiella instrument är inte helt enhetlig. Emittenter med hög kreditvärdighet, till exempel Svenska Staten, och räntemarknadsinstrument med kortare löptid innebär generellt lägre risk. Instrument noterade i din basvaluta, normalt svenska kronor, innebär ingen växelkursrisk. Aktier noterade på reglerad marknad har generellt sett medelhög till hög risk. Fondandelar med god riskspridning har lägre risk. Vid köp av kapitalskyddade produkter på andrahandsmarknaden kan risken vara större än att handla i primärmarknaden om du köper till en överkurs. Beträffande enskilda instrument kan det förekomma mindre avvikelser från riskbeskrivningen.

Värdepapper som ingår i gruppen okomplicerade finansiella instrument:

Fonder ( ej special) (pdf)

Obligationer (pdf)

ETF:er (Börshandlade fonder (pdf)

Dessutom ingår Depåbevis och Penningmarknadsinstrument.

När du på eget initiativ (t ex över Internet), och utan samband med investeringsrådgivning eller portföljförvaltning, handlar okomplicerade instrument kommer banken inte att bedöma om instrumentet eller tjänsten passar dig. Även beträffande dessa instrument kan du alltid vända dig till ditt bankkontor för att få vägledning.

Stäng Skriv ut