Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse på webben. Genom att besöka vår webbplats accepterar du vårt användande av kakor.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Strukturerade produkter med hävstång

Indelningen av olika finansiella instrument i olika produktgrupper görs främst med utgångspunkt från instrumentens egenskaper, tekniska konstruktion och risk.

Instrumenten i denna produktgrupp  tillhör kategorin komplicerade finansiella instrument. Produkter i denna produktgrupp saknar generellt sett kapitalskydd. Produktgruppen är generellt sett förenad med medelhög risk. Observera att även om banken skulle bedöma att produktgruppen passar dig så är det inte säkert att alla finansiella instrument i gruppen kan handlas genom bankens samtliga distributionskanaler.

Generell produktbeskrivning

Instrumenten i denna produktgrupp följer utvecklingen för en underliggande tillgång, till exempel en aktie, index, råvara, valuta eller dylikt. Med hjälp av hävstång (derivatinslag) kan produkternas avkastning stiga mer än de underliggande tillgångarnas värde. Om de underliggande tillgångarna sjunker i värde kan produkterna ha en hävstång så att värdet blir lägre än de underliggande tillgångarnas värde. Vissa produkter förändrar värdeutvecklingen vid fastställda brytpunkter.

Generell riskbeskrivning

Din maximala förlust kan motsvara hela det satsade kapitalet och risken är vanligen större än en placering i de tillgångar som instrumenten relaterar till. Observera att riskerna kan förändras under instrumentet löptid. Beträffande enskilda instrument kan det förekomma mindre avvikelser från riskbeskrivningen.

Finansiella instrument som ingår i Strukturerade produkter med hävstång

MINI Futures (pdf)

Hävstångscertifikat (pdf)

Stäng Skriv ut