Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse på webben. Genom att besöka vår webbplats accepterar du vårt användande av kakor.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Ränte-, valuta- och aktierelaterade instrument

Indelningen av olika finansiella instrument i olika produktgrupper görs främst med utgångspunkt från instrumentens egenskaper, tekniska konstruktion och risk.

Instrumenten i denna produktgrupp - Ränte-, valuta- och aktierelaterade instrument - tillhör kategorin komplicerade finansiella instrument. Produktgruppen är generellt sett förenad med låg risk. Observera att även om banken skulle bedöma att produktgruppen passar dig så är det inte säkert att alla finansiella instrument i gruppen kan handlas genom bankens samtliga distributionskanaler.

Generell produktbeskrivning

Instrumenten i denna produktgrupp innehåller inte några derivatinslag.

Generell riskbeskrivning

Din maximala förlust kan motsvara hela det satsade kapitalet men risken är vanligen inte större än en placering i de aktier, (i förekommande fall index, eller dylikt) som instrumenten relaterar till. Beträffande enskilda instrument kan det förekomma mindre avvikelser från riskbeskrivningen.

Finansiella instrument som ingår i ränte-, valuta och aktierelaterade instrument

Aktielån (pdf)

Omvända konvertibler (pdf)

Valutainstrument (pdf)

Ränteinstrument (pdf)

 

Observera att ett särskilt avtal krävs för att handla aktielån.

Du kan lära dig mer om de finansiella instrumenten genom att läsa de länkade texterna.
 

Stäng Skriv ut