Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse på webben. Genom att besöka vår webbplats accepterar du vårt användande av kakor.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Kapitalskyddade instrument

Indelningen av olika finansiella instrument i olika produktgrupper görs främst med utgångspunkt från instrumentens egenskaper, tekniska konstruktion och risk.

Instrumenten i denna produktgrupp - Kapitalskyddade instrument - tillhör kategorin komplicerade finansiella instrument. Produktgruppen är generellt sett förenad med låg risk. Observera att även om banken skulle bedöma att produktgruppen passar dig så är det inte säkert att alla finansiella instrument i gruppen kan handlas genom bankens samtliga distributionskanaler.

Generell produktbeskrivning

Kapitalskyddade instrument består av ett skuldebrev eller en obligation samt någon form av derivat såsom teckningsoption eller option.

Generell riskbeskrivning

Skuldebrevet säkrar alltid att en viss del av satsat kapital återbetalas. Vid köp på andrahandsmarknaden kan den maximala risken vara större. Observera även att riskerna i kapitalskyddade instrument kan förändras under instrumentets löptid. Beträffande enskilda instrument kan det förekomma vissa avvikelser från riskbeskrivningen.

Finansiella instrument som ingår i Kapitalskyddade instrument

Konvertibler

Strukturerade produkter (pdf)

Bevis/Certifikat (pdf)

Stäng Skriv ut